fbpx

Regulamin eliminacji

Zgłoś turniej
 1. Partner (sklep z grami/klub/organizator konwentu/stowarzyszanie), który chciałby przeprowadzić turniej eliminacyjny musi wysłać zgłoszenie za pomocą formularza umieszczonego na stronie rummikub.pl, wraz z proponowanym terminem przeprowadzenia tych rozgrywek.
 2. Partner może przeprowadzić nie więcej niż jeden turniej eliminacyjny w jednej lokacji. W przypadku chęci prowadzenia dodatkowych eliminacji potrzebna jest zgoda organizatora.
 3. Przyjmujemy zgłoszenia od firm, urzędów, restauracji, barów, pubów, sklepów, stowarzyszeń, klubów gier, instytucji, organizatorów eventów itp. Za wyjątkiem szkół, które będą miały własne eliminacje. Lista punktów w których odbędą się eliminacje do Mistrzostw Polski w Rummikub, będzie na bieżąco aktualizowana przez Organizatora na oficjalnej stronie Mistrzostw www.rummikub.pl
 4. Turnieje eliminacyjny może się odbyć jeśli weźmie w nim udziału minimum 12 osób. W przeciwnym wypadku turniej eliminacyjny zostaje odwołany decyzją Organizatora.
 5. Turnieje eliminacje trwają od 7 stycznia do 15 listopada 2020 roku (zgłoszenia przyjmujemy 5 listopada 2020).
 6. Limit turniejów eliminacyjnych wynosi 60.
 7. Finał Mistrzostw Polski odbędzie na Planszówkach na Narodowym (dokładna data zostanie podana w późniejszym terminie).
 8. Za uprzednią zgodą organizatora Partner może zorganizować zamknięte eliminacje dla wybranej grupy osób (np. w firmie), ale wtedy liczba uczestników eliminacji musi wynieść minimalnie 24 osoby.
 9. W eliminacjach nie może się odbyć więcej niż 5 turniejów tygodniowo, organizator bierze pod uwagę pierwszeństwo zgłoszeń. W przypadku większej ilości zgłoszeń w danym tygodniu zostanie indywidualnie ustalony następny wolny termin.
 10. W eliminacjach nie mogą brać udziału Szkoły. Mistrzostwa Polski Szkół w Rummikub, które odbędą się 16.10.2020 roku. traktuje odrębny regulamin dostępny na stronie.
 11. Organizator na własny koszt dostarcza Partnerowi egzemplarze turniejowe, materiały reklamowe i nagrody najpóźniej 7 dni przed datą turnieju.
 12. Organizator na własny koszt odbiera wypożyczone gry od Partnera na 1-2 dni po turnieju.
 13. W turniurach mogą startować osoby niepełnoletnie za zgodą rodziców (Organizator eliminacji może poprosić o taką zgodę osobę nieletnią na własny użytek – plik w załączniku).
 14. Dla trzech najlepszych graczy w eliminacjach przewidziane są nagrody wydawnictwa TM Toys. (mogą to być: gry planszowe, puzzle,
  gadżety z logo Rummikub).
 15. Partner zobowiązany jest do: