fbpx

Formularz zgłoszenia turnieju

Zgłoś turniej

1) Podstawowe informacje

2) Adres wydarzenia / miejsca eliminacji

3) Adres do wysyłki egzemplarzy turniejowych (jeżeli inny niż adres eliminacji)