fbpx

Formularz zgłoszenia turnieju

Zgłoś turniej

    1) Podstawowe informacje

    2) Adres wydarzenia / miejsca eliminacji

    3) Adres do wysyłki egzemplarzy turniejowych (jeżeli inny niż adres eliminacji)