fbpx

Program Rummikub w szkole

Aby przystąpić do programu, nauczyciel bądź pedagog rejestruje szkołę poprzez formularz.

Organizator kontaktuje się ze szkołą w celu weryfikacji , a szkoła otrzymuje tzw. pakiet startowy, który zawiera grę Rummikub®.

Szkoła przeprowadza jedną lub wszystkie punkty:

Przesyła informację zwrotną z efektu przeprowadzonych działań z grą Rummikub w postaci zdjęć i opisu.

Pomysły na zajęcia z Rummikub

Organizator:

TM Toys

Data i miejsce:

Program realizowany jest w szkołach całej polski w roku 2020 r.


Adresaci: 

Nauczyciele i uczniowie 100 szkół podstawowych i ponadpodstawowych w całej Polsce.