fbpx

Program edukacyjny Rummikub w szkole

Cel programu:

Rozwijanie umiejętności matematycznych, logicznych oraz społecznych uczniów poprzez innowacyjne metody nauczania bazujące na grze Rummikub.

1. Wprowadzenie:

Program „Rummikub w Szkole” to inicjatywa mająca na celu wzbogacenie procesu nauczania o kreatywne i angażujące metody bazujące na popularnej grze planszowej. Program skupia się na dostarczaniu narzędzi i materiałów, które pomogą nauczycielom w efektywnym włączeniu gry do programu nauczania. Uczestnictwo w programie jest bezpłatne i dobrowolne.  

2. Główne komponenty programu:

Szkolenia dla nauczycieli:

Materiały edukacyjne:

Wsparcie dla szkół:

3. Korzyści z uczestnictwa w programie:

Dla nauczyciela:

Dla szkoły:

Dla ucznia:

4. Sposoby uczestnictwa w programie:

Uczestnictwo w programie „Rummikub w Szkole” może przyjąć różne formy, dostosowane do potrzeb i możliwości danej placówki. Oto główne sposoby zaangażowania:

Zgłoszenie: https://forms.gle/TRn4JphYj6irXRUy7

Organizacja wewnętrznego turnieju dla uczniów danej szkoły, gdzie uczestnicy rywalizują ze sobą, by zdobyć tytuł mistrza szkolnego w grze Rummikub.

Połączenie sił z innymi placówkami w okolicy w celu przeprowadzenia większego turnieju, gdzie uczniowie różnych szkół mogą rywalizować ze sobą. Może organizować osoba, która przeprowadziła turniej szkolny lub jest Trenerem Rummikub.

Organizacja lub uczestnictwo w turnieju na szczeblu powiatowym, gdzie najlepsi gracze z różnych szkół w powiecie rywalizują o tytuł mistrza powiatowego. Może organizować osoba, która przeprowadziła turniej szkolny lub jest Trenerem Rummikub.

Udział w turnieju na szczeblu wojewódzkim, gdzie uczestnicy z całego województwa zmierzą się w walce o tytuł mistrza województwa w Rummikub. Może organizować osoba, która przeprowadziła turniej powiatowy lub jest Trenerem Rummikub.

Cykliczna organizacja spotkań i rozgrywek w ramach ligi szkolnej, gdzie uczniowie rywalizują ze sobą w ciągu całego roku szkolnego, zdobywając punkty i awansując w klasyfikacji.

Włączenie gry Rummikub jako narzędzia dydaktycznego podczas regularnych lekcji matematyki lub logiki, aby w sposób praktyczny i angażujący tłumaczyć uczniom różne zagadnienia.

Tworzenie regularnych spotkań w formie kółka zainteresowań, gdzie uczniowie mogą doskonalić swoje umiejętności, poznawać strategie gry oraz dzielić się doświadczeniami z innymi pasjonatami Rummikub. Kółko stanowi także doskonałą okazję do przygotowywania się do różnych turniejów i lig, a także do integracji uczniów z różnych klas i roczników wokół wspólnej pasji.

Organizacja spotkania, podczas których uczniowie mogą grać w Rummikub bez formalnej rywalizacji, skupiając się na zabawie, nauce strategii i integracji z rówieśnikami, rodzicami czy nauczycielami. 

5. Jak dołączyć do programu?

Jeśli jesteś nauczycielem lub przedstawicielem placówki edukacyjnej i chcesz włączyć swoją szkołę do programu „Rummikub w Szkole”, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

Aby rozpocząć proces rejestracji, wypełnij dostępny formularz rejestracyjny. Po jego wypełnieniu i przesłaniu, nasz zespół skontaktuje się z Tobą w celu omówienia szczegółów oraz dalszych kroków.

Link do formularza: https://forms.gle/sF1oL2Tmn42RwYSa9 

Po wypełnieniu zgłoszenia do programu Rummikub w szkole, możesz wypełnić formularz organizacji turnieju lub ligi:

REGULAMIN:  https://bit.ly/3tmDybB

Przy innowacji pedagogicznej czy luźnym graniu wystarczy wypełnić formularz przystąpienia do programu Rummikub w szkole.

Po potwierdzeniu uczestnictwa, wpiszemy Twoją szkołę do oficjalnego kalendarza programu, informując o planowanych wydarzeniach i turniejach.

Link do kalendarza: https://bit.ly/3YAvfEW 

W ramach uczestnictwa w programie, prześlemy do Twojej szkoły zestaw materiałów informacyjnych, w tym plakat, dyplomy oraz specjalny certyfikat potwierdzający uczestnictwo Twojej szkoły w programie „Rummikub w Szkole”.

Jeśli zdecydujesz się na organizację turnieju w ramach programu, zapewniamy wypożyczenie niezbędnej liczby egzemplarzy gry Rummikub, aby umożliwić przeprowadzenie rozgrywek na odpowiednim poziomie

6. Szkolenia dla nauczycieli:

Rozumiejąc kluczową rolę nauczycieli w procesie edukacji i wdrażania programu „Rummikub w Szkole”, oferujemy wsparcie w postaci specjalnych szkoleń i narzędzi:

Oferujemy dwa bezpłatne szkolenia online, które dostarczą nauczycielom niezbędnych informacji i umiejętności potrzebnych do skutecznego wdrażania programu w szkole. Szkolenia te skupiają się na metodyce nauczania za pomocą gry Rummikub oraz na organizacji różnych form uczestnictwa w programie.

W celu umożliwienia nauczycielom dzielenia się doświadczeniami, pomysłami i najlepszymi praktykami, stworzyliśmy specjalną grupę na Facebooku o nazwie „Rummikub w szkole”. Jest to miejsce, gdzie nauczyciele mogą zadawać pytania, dzielić się sukcesami i wyzwaniami oraz czerpać inspiracje od innych uczestników programu.

Link do grupy: https://www.facebook.com/groups/rummikubwszkole

Dodatkową opcją jest możliwość ukończenia płatnego całodziennego szkolenia organizowanego przez Centrum Rozwoju Edukacji A-Z w celu zdobycia Certyfikatu Trener Rummikub, potwierdzającego Twoje kompetencje w zakresie nauczania i organizacji wydarzeń związanych z grą Rummikub. Celem jest kompleksowe przekazanie niezbędnej wiedzy, dodania pewności siebie w rezliacji programu Rummikub w szkole. Chociaż certyfikat przynosi wiele korzyści, nie jest on niezbędny do uczestnictwa w Programie Rummikub w szkole. 

Więcej o certyfikacie: https://bit.ly/47vmW11 

Zakończenie: 

Zachęcamy nauczycieli do wyboru odpowiedniej formy uczestnictwa w programie, dostosowanej do potrzeb i możliwości ich placówki. Każda z tych form oferuje unikalne korzyści i doświadczenia dla uczniów, a także stanowi doskonałą okazję do promocji szkoły w lokalnej społeczności.