fbpx

Innowacja Pedagogiczna: „Zajęcia wyrównawcze z Rummikub w edukacji wczesnoszkolnej”

Cel Innowacji:

Celem innowacji jest wsparcie uczniów w edukacji wczesnoszkolnej, którzy mają deficyty w matematyce, poprzez wykorzystanie gry Rummikub. Gra ta angażuje uczniów w procesie nauki, pomagając im rozwijać umiejętności matematyczne w praktyczny i angażujący sposób.

Grupa docelowa

Uczniowie szkoły podstawowej od klasy 1 do 3.

Opiekunowie

Pedagog szkolny, wychowawcy.

Czas trwania

Cały rok szkolny z możliwością kontynuacji w kolejnych latach.

ETAPY REALIZACJI:

1. FAZA PRZYGOTOWAWCZA (PIERWSZA POŁOWA WRZEŚNIA)

2. FAZA ORGANIZACYJNA (DRUGA POŁOWA WRZEŚNIA)

3. FAZA WDROŻENIOWA (PAŹDZIERNIK – GRUDZIEŃ)

Plan 12 Pierwszych Lekcji z Gry Rummikub w Szkole Podstawowej:

Lekcja 1: „Poznajemy płytki”

Cel:

Aktywność:

Lekcja 2: „Tworzenie sekwencji lub grupy bez jokera”

Cel:

Aktywność:

Lekcja 3: „Tworzenie operacji matematycznych, takich jak dodawanie i odejmowanie”

Cel:

Aktywność:

Lekcja 4: „Tworzenie sekwencji lub grupy z jokerem”

Cel:

Aktywność:

Lekcja 5: „Pierwsze kroki w strategii”

Cel:

Aktywność:

Lekcja 6: „Gra z obrazkami dla dzieci”

Cel:

Aktywność:

Lekcja 7: „Gra z prostymi równaniami”

Cel:

Aktywność:

Lekcja 8: „Gra z elementami geometrii”

Cel:

Aktywność:

Lekcja 9: „Gra z podziałem na poziomy trudności”

Cel:

Aktywność:

Lekcja 10: „Gra z wykorzystaniem kolorów i liczb”

Cel:

Aktywność:

Lekcja 11: „Gra z wyzwaniami”

Cel:

Aktywność:

Lekcja 12: „Podsumowanie i refleksja”

Cel:

Aktywność:

Ocena i Monitorowanie:

Podsumowanie:

Ta innowacja pedagogiczna ma na celu wsparcie uczniów z deficytami w matematyce przez zastosowanie gry Rummikub jako narzędzia edukacyjnego. Obejmuje ona trzy główne fazy: przygotowawczą, organizacyjną i wdrożeniową, a także szczegółowy plan 12 lekcji.