fbpx

Innowacja Pedagogiczna: Szkolny Klub Rummikub

Cel Innowacji

Stworzenie Szkolnego Klubu Rummikub w celu rozwijania umiejętności matematycznych, logicznego myślenia oraz współpracy w grupie wśród uczniów szkoły podstawowej.

Grupa docelowa

Uczniowie szkoły podstawowej od klasy 4 do 8.

Opiekunowie

Nauczyciele matematyki, informatyki, wychowawcy, nauczyciel wychowania fizycznego, pedagog szkolny.

Czas trwania

Cały rok szkolny z możliwością kontynuacji w kolejnych latach.


Etapy realizacji

1. Faza przygotowawcza (pierwsza połowa września)

2. Faza organizacyjna (druga połowa września)

3. Faza wdrożeniowa (październik- grudzień)

4. Faza rozwoju (styczeń – marzec)

5. Faza kulminacyjna (kwiecień – czerwiec)

6. Faza podsumowania (czerwiec)


Metody i formy pracy

Środki i materiały

Sposoby oceny efektów innowacji