fbpx

Innowacja Pedagogiczna: „Matematyka z Rummikub”

Cel Innowacji

Rozwijanie umiejętności matematycznych uczniów w szkole podstawowej za pomocą gry Rummikub, która angażuje w procesie nauki zastosowania liczb, strategicznego myślenia, uczenie operacji arytmetycznych, rozpoznawanie sekwencji i wzorców liczbowych.

Innymi słowy gra ma na celu pomóc dzieciom lepiej zrozumieć dodawanie, odejmowanie, a także uczy rozpoznawania ciągów liczb i myślenia strategicznego.

Grupa docelowa

Uczniowie szkoły podstawowej od klasy 3 do 8.

Opiekunowie

Nauczyciele matematyki, pedagog szkolny, wychowawcy.

Czas trwania

Cały rok szkolny z możliwością kontynuacji w kolejnych latach.


Etapy realizacji

1. Faza przygotowawcza (pierwsza połowa września)

2. Faza organizacyjna (druga połowa września)

3. Faza wdrożeniowa (październik – grudzień)

 1. Lekcja 1: „Poznajemy płytki”
  • Cel: Zapoznanie uczniów z różnymi płytkami i ich wartościami.
  • Aktywność: Sortowanie płytek według koloru, wartości liczbowej i typu (liczby czy jokery).
 2. Lekcja 2: „Tworzenie sekwencji lub grupy bez jokera”
  • Cel: Nauczenie podstaw tworzenia sekwencji i grup liczb.
  • Aktywność: Gra bez jokera, skupienie na tworzeniu sekwencji i grup.
 3. Lekcja 3: „Tworzenie operacji matematycznych, takich jak dodawanie i odejmowanie”
  • Cel: Wprowadzenie do podstawowych operacji matematycznych.
  • Aktywność: Utworzenie sekwencji i grup, które są równoważne matematycznym równaniom.
 4. Lekcja 4: „Tworzenie sekwencji lub grupy z jokerem”
  • Cel: Nauczenie, jak i kiedy używać jokera w grze.
  • Aktywność: Gra z jokerem, tworzenie różnych kombinacji.
 5. Lekcja 5: „Pierwsze kroki w strategii”
  • Cel: Wprowadzenie do podstawowych strategii gry.
  • Aktywność: Dyskusja i praktyka strategii, takich jak kiedy zacząć nową sekwencję i kiedy dołączyć do istniejącej.
 6. Lekcja 6: „Gra, w której gracze starają się pozbyć wszystkich swoich płytek, tworząc sekwencje lub grupy liczb bez limitu czasu z odkrytymi tabliczkami”
  • Cel: Nauczenie podstawowych zasad gry.
  • Aktywność: Gra bez limitu czasu, z odkrytymi płytkami.
 7. Lekcja 7: „Gra, w której gracze starają się pozbyć wszystkich swoich płytek, tworząc sekwencje lub grupy liczb bez limitu czasu z zakrytymi tabliczkami”
  • Cel: Wprowadzenie elementu niespodzianki i strategii.
  • Aktywność: Gra bez limitu czasu, z zakrytymi płytkami.
 8. Lekcja 8: „Rozwijanie pamięci i koncentracji”
  • Cel: Rozwój umiejętności pamięciowych i koncentracji.
  • Aktywność: Zapamiętywanie ruchów innych graczy i planowanie strategii.
 9. Lekcja 9: „Wprowadzenie do liczenia punktów”
  • Cel: Nauczenie, jak obliczać punkty w grze.
  • Aktywność: Obliczanie punktów za utworzone sekwencje i grupy w celu wyłożenia się i podliczenia punktów po rozegranej partii.
 10. Lekcja 10: „Gra z ograniczeniem ruchów”
  • Cel: Nauczenie efektywnego wykorzystania dostępnych opcji.
  • Aktywność: Gra z ograniczoną liczbą ruchów (np. 5 ruchów na grę).
 11. Lekcja 11: „Gra z elementami współpracy”
  • Cel: Rozwój umiejętności komunikacji i współpracy.
  • Aktywność: Gra w zespołach, wspólne planowanie strategii.
 12. Lekcja 12: „Gra z zadaniami matematycznymi”
  • Cel: Zastosowanie matematyki w praktycznych zadaniach.
  • Aktywność: Rozwiązywanie zadań matematycznych przy użyciu płytek z Rummikub (np. utworzenie ciągu arytmetycznego).
  • Każda z tych lekcji ma na celu wprowadzenie uczniów w świat Rummikub w sposób angażujący i edukacyjny, rozwijając różne umiejętności matematyczne i społeczne
 13. Organizacja wewnętrznego „Zimowego turnieju Rummikub”.

4. Faza rozwoju (syczeń – maj)

5. Faza kulminacyjna (czerwiec)

6. Faza podsumowania (czerwiec)


Metody i formy pracy

Środki i materiały

Sposoby oceny efektów innowacji