fbpx

Konkurs plastyczny

Zapraszamy dzieci z przedszkoli i szkół do udziału w  Konkursie Plastycznym „Gram z Rummikub”.           

Cele konkursu:

Zadanie konkursowe:

Wykonaj pracę plastyczna, w której przedstawisz jak grasz w Rummikub

Uczestnicy konkursu:

Konkurs realizowany będzie w następujących kategoriach wiekowych:

Kryteria oceny

Organizator powoła jury, które przyzna nagrody. Podczas oceny prac brane będą  pod uwagę przede wszystkim: zgodność z tematem, wykorzystana technika, estetyka, indywidualna interpretacja tematu. Ocena jury jest ostateczna.

Zasady i sposób zgłaszania prac konkursowych.

Konkurs trwa od 5.05.2020 r. do 17.05.2020 r.

Prace należy wysłać w formie elektronicznej na adres mailowy: konktakt@rummikub.pl z informacją:

Ogłoszenie wyników

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 20.05.2020 r. Zwycięzcy  otrzymają informacje o wynikach konkursu na podany przesłany adres e-mail. Wykaz laureatów będzie również opublikowany na stronie Rummikub oraz Facebook .

Postanowienia końcowe

  1. Zgłoszenie jest jednoznaczne z akceptowaniem warunków Regulaminu Konkursu.
  2. Autorzy prac przenoszą na organizatorów prawa do publikacji w Internecie.
  3. Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.
  4. Uczestnicy konkursu będą nagradzani w swojej kategorii wiekowej nagrodami wydawnictwa Tm Toys.
  5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
  6. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej organizatora  www.rummikub.pl  
  7. Nagrody, zostaną wysłane na koszt organizatora. Nagrody, które nie zostaną odebrane w przeciągu 2 tygodni, przechodzą na własność organizatora.

Organizator

TM Toys