fbpx

Regulamin

Zgłoś turniej
 1. Partnera, który chciałby przeprowadzić turniej eliminacyjny musi wysłać zgłoszenie za pomocą formularza umieszczonego na stronie rummikub.pl, wraz z proponowanym terminem przeprowadzenia tych rozgrywek.
 2. Partner może przeprowadzić nie więcej niż jeden turniej eliminacyjny w jednej lokacji. W przypadku chęci prowadzenia eliminacji w kilku punktach (np. w kilku oddziałach), każdy turniej musi być zgłoszony oddzielnie.
 3. Przyjmujemy zgłoszenia od lokali, sklepów, stowarzyszeń, klubów, instytucji itp. Lista punktów w których odbędą się eliminacje do Mistrzostw Polski w Rummikub, będzie na bieżąco aktualizowana przez Organizatora na oficjalnej stronie Mistrzostw www.rummikub.pl
 4. W eliminacjach w danym punkcie nie może wziąć udziału mniej niż 12 osób. W przeciwnym wypadku turniej eliminacyjny może zostać odwołany decyzją Organizatora.
 5. Eliminacje trwają od 1 marca do 15 listopada 2019 roku.
 6. Limit turniejów eliminacyjnych wynosi 45!!!
 7. Data i miejsce finału Mistrzostw Polski zostanie potwierdzony do 30 października 2019 roku.
 8. Za uprzednią zgodą organizatora Partner może zorganizować zamknięte eliminacje dla wybranej grupy osób (np. uczniów szkoły), ale wtedy liczba uczestników eliminacji musi wynieść minimalnie 32 osoby.
 9. W eliminacjach nie może się odbyć więcej niż 4 turnieje tygodniowo, organizator bierze pod uwagę pierwszeństwo zgłoszeń. W przypadku większej ilości zgłoszeń w danym tygodniu zostanie indywidualnie ustalony następny wolny termin.
 10. System rozgrywek

 

 1. W eliminacjach nie mogą brać udziału Szkoły. Mistrzostwa Polski Szkół w Rummikub, które odbędą się 18.10.2019 roku. traktuje odrębny regulamin dostępny na stronie.
 2. Organizator dostarcza Partnerowi egzemplarze turniejowe, materiały reklamowe i nagrody najpóźniej 7 dni przed datą turnieju.
 3. Partner zobowiązany jest do:
 1. Jeśli egzemplarze turniejowe nie zostaną zwrócone w terminie, Organizator ma prawo obciążyć Partnera kosztami przygotowania nowych egzemplarzy turniejowych w miejsce niezwróconych.
 2. Zwycięzcy turniejów eliminacyjnych zostają zaproszeni do wzięcia udziału w Finale – Mistrzostwa Polski w Rummikub 2019, który odbędzie się w dniu 30.11.2019 w Warszawie.
 3. Uczestnik eliminacji może wziąć udział w wielu turniejach eliminacyjnych (liczy się dobra zabawa). W przypadku ponownej wygranej awans uzyskuje kolejna osoba z miejsc 1-4.
 4. Uczestnik może w dowolnej chwili zrezygnować z wzięcia udziału zarówno w eliminacjach, jak i finałach.