fbpx

Regulamin eliminacji

Zgłoś turniej
 1. Partnera, który chciałby przeprowadzić turniej eliminacyjny musi wysłać zgłoszenie za pomocą formularza umieszczonego na stronie rummikub.pl, wraz z proponowanym terminem przeprowadzenia tych rozgrywek.
 2. Partner może przeprowadzić nie więcej niż jeden turniej eliminacyjny w jednej lokacji. W przypadku chęci prowadzenia dodatkowych eliminacji potrzebna jest zgoda organizatora.
 3. Przyjmujemy zgłoszenia od lokali, sklepów, stowarzyszeń, klubów, instytucji itp. Lista punktów w których odbędą się eliminacje do Mistrzostw Polski w Rummikub, będzie na bieżąco aktualizowana przez Organizatora na oficjalnej stronie Mistrzostw www.rummikub.pl
 4. W eliminacjach w danym punkcie nie może wziąć udziału mniej niż 8 osób. W przeciwnym wypadku turniej eliminacyjny może zostać odwołany decyzją Organizatora.
 5. Eliminacje trwają od 1 marca do 15 listopada 2019 roku.
 6. Limit turniejów eliminacyjnych wynosi 40.
 7. Finał Mistrzostw Polski odbędzie na Planszówkach na Narodowym 30 listopada 2019 roku.
 8. Za uprzednią zgodą organizatora Partner może zorganizować zamknięte eliminacje dla wybranej grupy osób (np. uczniów szkoły), ale wtedy liczba uczestników eliminacji musi wynieść minimalnie 24 osoby.
 9. W eliminacjach nie może się odbyć więcej niż 4 turnieje tygodniowo, organizator bierze pod uwagę pierwszeństwo zgłoszeń. W przypadku większej ilości zgłoszeń w danym tygodniu zostanie indywidualnie ustalony następny wolny termin.
 10. System rozgrywek

 

 1. W eliminacjach nie mogą brać udziału Szkoły. Mistrzostwa Polski Szkół w Rummikub, które odbędą się 18.10.2019 roku. traktuje odrębny regulamin dostępny na stronie.
 2. Organizator na własny koszt dostarcza Partnerowi egzemplarze turniejowe, materiały reklamowe i nagrody najpóźniej 7 dni przed datą turnieju.
 3. Organizator na własny koszt odbiera wypożyczone gry od Partnera na 1-2 dni po turnieju.
 4. Partner zobowiązany jest do:
 1. Zwycięzcy turniejów eliminacyjnych zostają zaproszeni do wzięcia udziału w Finale – Mistrzostwa Polski w Rummikub 2019, który odbędzie się w dniu 30 listopada 2019 w Warszawie podczas Planszówek na Narodowym.
 2. Uczestnik eliminacji może wziąć udział w wielu turniejach eliminacyjnych (liczy się dobra zabawa). W przypadku ponownej wygranej awans uzyskuje kolejna osoba z miejsc 1-4. 
 3. Uczestnik może w dowolnej chwili zrezygnować z wzięcia udziału zarówno w eliminacjach, jak i finałach.